Privacyverklaring

Als je je persoonsgegevens aan KVLV BERLARE toevertrouwt, mag je erop rekenen dat KVLV BERLARE op een goede, veilige manier met jouw gegevens omgaat.

KVLV BERLARE respecteert daarbij de Europese Verordening 2016/679 m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens (de GDPR).

KVLV BERLARE bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt, bij het aangaan van je lidmaatschap of bij deelname aan een activiteit of evenement.

Als lid worden je naam, adres, contactgegevens en geboortedatum opgeslagen in eLEnA, de beveiligde centrale databank van KVLV vzw (Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal) en, indien van toepassing, of je Agravrouw en/of mantelzorger bent.

KVLV vzw verwerkt deze gegevens o.m. om je het magazine ‘Vrouwen met vaart’ en de KVLV-Nieuwsbrief te bezorgen en je interessante ledenvoordelen te bieden. Agravrouwen ontvangen bovenop een Agr@zine.

KVLV BERLARE gebruikt de gegevens uit eLEnA om onze [lokale/regionale] werking te organiseren. Wij gebruiken jouw gegevens om onze administratie optimaal te kunnen voeren, om je op de hoogte te houden van onze werking, om je uitnodigingen voor en (foto)verslagen van KVLV-activiteiten te bezorgen.

We bewaren jouw gegevens tot je je lidmaatschap beëindigt en geven ze niet door aan derden.

Als je als KVLV-lid je gegevens wilt inkijken en (laten) verbeteren, kan je dit zelf doen via MijnKVLV op www.kvlv.be. Wijziging van je adresgegevens geef je door aan onze verantwoordelijken ledenadministratie : Liliane Benaerens of Rita Van Impe.

TOESTEMMING BEELDMATERIAAL

Op onze KVLV-activiteiten maken we graag sfeerbeelden om onze werking bekend te maken. Wens je niet in beeld te komen – ook niet toevallig – (facebook, onze website, …), laat dit dan zeker weten aan de fotograaf of aan de verantwoordelijke van de activiteit of meldt het aan Liliane Benaerens.

16 november 2018